Lokality

Jediné kontaktní místo se třemi možnými výrobními lokalitami. Ze svých pozic ve třech městech - Praze, Paříži a Kolíně nad Rýnem - vám nabízíme optimální dodavatelský řetězec až k vaším výrobním závodům.

V každé svojí lokalitě máme základní procesy, které nám pomohou zajistit nepřetržitý tok dodávek i v případě regionálních výpadků nebo významných událostí. Díky poloze v průmyslových oblastech máme zajištěn třísměnný provoz a dobré napojení na hlavní silniční tahy.