Koncové tváření

Tvarování konců trubek představuje velice univerzální proces, ať už se jedná o samostatnou operaci nebo součást určité provozní sekvence.

Možný rozsah operací uvádíme v seznamu níže, tyto úpravy je možné provádět na jedné nebo po obou stranách zároveň:

  • Rozšiřování
  • Zmenšování
  • Hlavování
  • Kalibrace
  • Obrubování
  • Tvorba spojů

Proces tváření probíhá v jednom nebo více krocích.