Zpracování přenosů

Díky provázanosti procesů lze dosáhnout nejlepší nákladové účinnosti/hospodárnosti. U plošinových produktů, které umožňují maximální utěsnění, se spoléháme na plně automatizované systémy. Manipulaci se součástkami lze provést v lineárním přenosu nebo pomocí robotů.

V závislosti na složitosti využíváme různé tvářecí technologie, zapojené do přímé linky, jejichž výstupem je alespoň jeden hotový výrobek na cyklus.